Sunday, August 30, 2009

Το παράπονο του Προμηθέα

Ήθελα να ανοίξω τις πόρτες του μυαλού σε νέα μονοπάτια...Δες που κατάντησα...
Με καλοδέχτηκαν μάσκες με υποσχέσεις και ήξερα πως ήταν όλα ψέματα. Αλλά το έκανα...Τους έδωσα τη φωτιά μου. και τότε με δέσανε.

Γίνανε τότε οι σκέψεις δαίμονες με κοφτερά μαχαίρια και μια λύσσα για αίμα ασταμάτητη.
Σάν με βρούν αδύναμο τη νύκτα, ορμάνε να με κατασπαράξουν για ακόμη μια φορά. Είμαι όμως αθάνατος, και όταν κλείσουν λίγο οι πληγές, ορμάνε πάλι να τις ξανανοίξουν. Δεν μπορώ μονάχος να τους διώξω, γιατί κατα βάθος δεν θέλω. Γιατί ο πόνος είναι πιο γλυκός απ'την απάθεια, την έλλειψη φωτιάς που έχω δωρίσει.

θα είμαι ειλικρινής, δεν με δέσανε, μόνος δέθηκα. Αυτοί απλώς κοιτάζουν...Δέν με κρατάει τίποτα εδώ, μόνο η ανάγκη για οτι πιο κοντινό σ'αυτό που είχα...Το "τι θα μπορούσε να είναι"
Δεν με τιμωρίσανε οι Θεοί, γιατί δεν υπάρχουν. Εγώ τους δημιούργησα στη θεωρία , για να ρίχνω σ'αυτούς το φταίξιμο.

Η φωτιά που έχω δώσει όμως...είναι αληθηνη.

Saturday, August 29, 2009

Unsurrendered

Corrosion, implosion, unwilling of motion
By will do compete, one thing to complete

While living forgiving the shadowed meaning
While dying denying the giving up trying

Before you're undone, do challenge the sun
Be always remembered as the unsurrendered

Friday, August 28, 2009

Sinister beauty

You stared in forfeit, already too late
Forever unbroken, reserved for the chosen

A pleasurefull sin emerged from within
A sinister strike thus chastened the fight.

Cursed you may be, for releasing such sin
Thy will's been done, i've been undone

Yet i've returned with least concern
At such dark hour, your soul i'll devour

Forever undead since that one strike
I'll mourn your loss beneath the moonlight

Friday, August 14, 2009

Ghn and Sao: Of the illusion of posession

Ghn: Would you like to hear a story?

Sao: Absolutely. What is it about?

Ghn: It tells about posession and how it is but a mere illussion.

Sao: Please go ahead...

Ghn: There was this rich man who owned a very fancy and expertly crafted sword. He always enjoyed to show it off to his guests. As time went by this man grew old, and after he died, the sword, now even more valuable as an antique, was passed to his son. This man also adored it very much and took care of it, and showed it off to everyone as well. Yet time caught up with him too, and after he died, it was passed to his daughter. Five hundred years later, this sword is still there, intact from the passage of time.

Sao: Is that the end of the story?

Ghn: Yes, but let me ask you a question. If all those people posessed that sword, why idoes it still exist while they're all gone? Is it possible that the idea of posession is but a mere illusion? I would say that it's a fact. None can posess fragments of the universe in which they are part of.

Sao: Elegantly narrated my friend. Seemingly, it makes more sense to say that the sword posessed all those generations of people instead.

Ghn: Indeed so.


Wednesday, August 12, 2009

Ghn and Sao: Of the inevitable fate

Ghn: I cannot stop thinking of the unfairness in the world. Why does the thief steal? Why does the murderer kill? Why is such pain allowed to exist?

Sao: That is the effect of inevitable fate. All facts occur because that is their nature. There is no other route

Ghn: But what about choice? Why do people choose to be wrong against each other?

Sao: Choice? Do you believe in its existence?

Ghn: Yes

Sao: Then that, which we are composed of, also has a choice?

Ghn: I believe so

Sao: You would agree then, that the cells that make up our body, and all the molecules that make up our cells, also have a choice?

Ghn: It makes sense that they do

Sao: If those tiny beings have a choice...then do they not govern ours? Is it not clear that this goes on to ifinitely many levels of abstraction? In the end...there is only one thing that drives all. That is the inevitable fate.

Ghn: Does then, the inevitable fate itself have a choice or is it too governed by its own power?

Sao: That is a very good question.

Ghn: Are God and the inevitable fate, the same?

Sao: They are both aliases of the same concept, the universe

Ghn: That is indeed a grand concept

Saturday, August 8, 2009

Ghn and Sao: Of the Well leading to fulfillment

Ghn: So there is a story about a young boy who fell in a deep well and couldn't come out

Sao: Thats unfortunate, what happened then?

Ghn: Something extraordinary and bizarre. The boy started digging deeper into the earth

Sao: Extraordinary indeed, i wonder why he did that instead of trying to come out.

Ghn: Do you believe a person can dig through the center of the earth and reach the backdoor to heaven?

Sao: Only if a person does not become enslaved by the warmth of the earth's core and stay there, in an eternal hell of molten lava.

Ghn: It's a risk to take indeed, no greater than trying to come out of the well as most of us would; Yet the boy chose to use his experience of falling, to follow a new path, with the hope of rising anew

Sao: So did he make it to heaven?

Ghn: We can only hope that he did

Friday, August 7, 2009

Ghn and Sao: Of the afterlife

Ghn: What do we become when we die?

Sao: What we were before we were born.

Ghn: And what would that be?

Sao: We shall know upon death and soon thereafter.

Wednesday, August 5, 2009

Ghn and Sao: Of the meaning of life.

Ghn: Is there a meaning in life?
Sao: Absolutely not.
Ghn: Then why live?
Sao: That is a good question.
Ghn: Yet, that does not answer my question.
Sao: You can only find your answer if you're alive.

Tuesday, August 4, 2009

Jailbreak

Dark and bitter dream

Venom filled scream

I abolish you


Bringer of death

Usurper of wealth

I condemn you


Betrayer of time

I thought you were mine

I forsake you


There is another way

Get out of my way

I erase you


Beneath this prison

Lies golden reason

I will find it


On the undying stone

I’ll carve this pain and moan

And I will drop it in the sea

To forever burry it in me

From such prison I’ll be free

To seek the light that has been waiting…


For me